11.03.2021 Aktualizacja standardowej oraz wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwy: ortofotomapa standardowa oraz wysokiej rozdzielczości w obszarze miasta Elbląg. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment terenu, zobrazowany na udostępnionych ortofotomapach. Prezentowane zobrazowanie charakteryzuje...

11.03.2021 Wznowienie egzaminów na uprawnienia

Główny Geodeta Kraju informuje o wznowieniu postepowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, co jest możliwe w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych...

11.03.2021 Wyłączenie dotychczasowych adresów usług WMS i WMTS dla ortofotomapy

W związku z udostępnieniem 15.02.2021 r. nowych adresów usług WMS i WMTS zapewniających dostęp do najnowszej ortofotomapy dotychczasowe adresy zostaną wyłączone 15 marca 2021 r. Prosimy o korzystanie z poniższych adresów usług: WMS: ...