23.04.2020 Rozszerzenie funkcjonalności usługi NMT

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność usługi Numerycznego Modelu Terenu o prezentację informacji dotyczących współrzędnych punktu w układzie WGS84. Dane dostępne są w postaci dwóch formatów zapisu: stopni i części dziesiętnych oraz stopni, minut i sekund. Narzędzie...

22.04.2020 Telekonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie związane z koronawirusem i konieczność przełożenia Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowanego pierwotnie na 23-24 marca 2020 r., Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na Spotkanie Służby Geodezyjnej i...

21.04.2020 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których najważniejsze dotyczą: przyspieszenia procesu inwestycyjnego i...