09.01.2020 Zaktualizowana baza PRNG

Na stronie www.gugik.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację bazy PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i posiadanych atrybutów. Jedną z podstaw aktualizacji są prace Komisji...

08.01.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Dzisiaj skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury Sejmu RP Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Projekt trafił do sejmu 20 grudnia 2019 r. i uzyskał numer druku 130. Nowelizacja dotyczy usprawnienia...

08.01.2020 Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2019 r

Jak już informowaliśmy , w 2019 roku nadano uprawnienia 468 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2019 uczestniczyło 785 osób, z następującym skutkiem: 65 osób uzyskało negatywny wynik części wstępnej...