21.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa lubelskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: lubelskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie...

21.04.2022 Umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 19 kwietnia 2022 r. zawarł kolejne 4 umowy w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 1 i 2. W ramach tych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru...

20.04.2022 Mapy ogólnogeograficzne, geomorfologiczne i krajobrazowe dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze -> Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „ Mapy ogólnogeograficzne ” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map ogólnogeograficznych. Natomiast w grupie warstw „Skorowidze -> Opracowania...