25.05.2022 Aktualizacja skorowidzów map topograficznych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze - Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „ Mapy topograficzne ” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map topograficznych. Usługa WMS prezentująca skorowidze map topograficznych jest dostępna pod...

23.05.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 200 km 2 opracowane w układzie 2000 dla obszaru miast: Władysławowo, dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.15 m, ortofotomapę o pikselu 0.15 m. ...

23.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 18 i 19 maja 2022 r. zawarł 21 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 3 i 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru...