01.10.2020 Rośnie liczba użytkowników ZSIN

Od początku września 2020 r. liczba użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wzrosła o ponad 760, natomiast od początku 2020 roku o 2370. Znaczny wzrost liczby użytkowników ZSIN w ostatnim czasie jest wynikiem współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministerstwem...

30.09.2020 Prawie 700 osób uczestniczyło w wideokonferencji dotyczącej oprogramowania firmy GEOMATYKA - KRAKÓW S.C.

Dyskusją o oprogramowaniu firmy GEOMATYKA - KRAKÓW S.C. rozpoczął się cykl spotkań na temat wykorzystania w geodezji i kartografii oprogramowania różnych firm. 30 września 2020 r. podczas trzygodzinnej, otwartej dla wszystkich chętnych wideokonferencji omawiano m.in. kwestię składania wniosków o...

30.09.2020 Nowe ortofotomapy i dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę oraz dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH, o łącznej powierzchni ok. 170 km 2 . Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2020 na zlecenie gminy Piaseczno. W zakres nowo przyjętych danych wchodzą: ...