29.09.2020 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Po przerwie spowodowanej COVID-19 (29 września 2020 r.) odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które prowadził jej Przewodniczący prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Tematem wiodącym posiedzenia był: Kierunek zmian legislacyjnych w...

28.09.2020 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa dolnośląskiego, o łącznej powierzchni 19 000 km 2 . Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą, do PZGiK trafił zaktualizowany Numeryczny Model Terenu (NMT) o oczku...

25.09.2020 Nadano 35 nowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się druga tura wrześniowych egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 22 - 25 września 2020 r. przystąpiło ogółem 66 osób: część testową, przeprowadzaną elektronicznie – zdawało 58 osób,...