03.09.2020 Główny Geodeta Kraju odpowiada na pytania WINGiK Województwa Śląskiego

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo z odpowiedziami na pytania zawarte w wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Śląskiego nr GKI.720.4.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Pismo zostało wysłane również do...

03.09.2020 Sierpniowe statystyki pobierania uwolnionych danych przestrzennych

Dzięki uwolnieniu danych przestrzennych w nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od 31 lipca 2020 r. można pobierać uwolnione dane przestrzenne m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl . W sierpniu pobrano aż 68,57 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało ściągniętych 17...

02.09.2020 Aktualizacja pytań na uprawnienia

W serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl zaktualizowaliśmy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zaktualizowany test składa się z pytań obejmujących znowelizowaną ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 5...