19.08.2020 Poznaj nowe standardy wykonywania pomiarów geodezyjnych – weź udział w wideokonferencji

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do...

18.08.2020 Nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało podpisane i czeka na...

17.08.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa wielkopolskiego, o łącznej powierzchni ok. 13 400 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na zlecenie GUGiK na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020...