24.07.2020 W ramach Projektu POWER przeszkoliliśmy już ponad 200 przedstawicieli administracji

Dotąd przeprowadziliśmy pięć sesji szkoleniowych Projektu POWER, z których ostatnią właśnie zakończyliśmy. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” są realizowanego w ramach...

24.07.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 2000 km 2 . Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2020 na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowym opracowaniem zostały objęte: miasta z obszaru...

23.07.2020 Testowe pobieranie Numerycznego Modelu Terenu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodano nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie danych  numerycznego modelu terenu (NMT) . Dostęp do usługi znajduje się w grupie „ Dane do pobrania ”. Obecnie jest to warstwa testowa dająca zestaw danych o...