09.05.2022 Nowa wersja usługi WMS dla rejestru nazw geograficznych RP

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową wersję usługi sieciowej WMS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) w zakresie rejestru nazw geograficznych RP. Usługę WMS dla danych PRNG wyróżnia zmieniona wizualizacja prezentowanych nazw miejscowości i...

09.05.2022 Rusza przetarg na okresowy przegląd osnowy grawimetrycznej kraju

Ogłosiliśmy przetarg na okresowy przegląd i konserwację osnowy grawimetrycznej na terenie kraju wraz z uzupełnieniem znaków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji wszystkich punktów osnowy grawimetrycznej na terenie kraju oraz zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów...

09.05.2022 Konkurs na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB. Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 16 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast Prace Konkursowe...