19.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Jasło, Krosno i Mielec o łącznej powierzchni ok. 285 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapa o pikselu 0.10 m, numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii...

19.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 14-16 lipca 2021 r. zawarł 14 umów na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), w ramach których zostaną zaktualizowane dane BDOT10k dla powiatów z obszaru: województwa wielkopolskiego: kościańskiego, leszczyńskiego, Leszna, międzychodzkiego,...

19.07.2021 Dane GUGiK w #OpenMapsForEurope

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni otwarte krajowe dane przestrzenne w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia # OpenMapsForEurope .   #OpenMapsForEurope to nowa usługa online, która zapewnia łatwy dostęp do bezpłatnych, zharmonizowanych danych pochodzących z...