12.07.2019 Bieżący stan aktualizacji BDOT10k – nowa warstwa w Geoportalu

W serwisie  geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową warstwę „Bieżący stan aktualizacji BDOT10k” , która udostępnia informację o statusie prac nad aktualizacją BDOT10k na obszarze poszczególnych powiatów. Rozróżnieniu podlegają powiaty, na...

11.07.2019 Połowa powiatów w zbiorczej usłudze KIUT

Do zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu włączono połowę (190) powiatowych usług WMS, prezentujących sieci uzbrojenia terenu. Załączona mapa przedstawia stan usługi KIUT na dzień 11 lipca 2019 r. Aktualne informacje o liczbie powiatowych usług włączonych do...

11.07.2019 Nowa grupa warstw w Geoportalu - Stan informatyzacji powiatów

  W serwisie  geoportal.gov.pl  w ramach pozycji „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową grupę o nazwie „Stan informatyzacji powiatów” , w której umieszczono wszystkie istotne informacje związane z informatyzacja powiatów tj.: Powiatowe portale mapowe Publikacja...