10.07.2019 Nowe ortofotomapy dla powiatów krotoszyńskiego i oleśnickiego

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano nowe ortofotomapy: o pikselu 7 cm dla obszaru powiatu krotoszyńskiego oraz o pikselu 10 cm dla obszaru powiatu oleśnickiego. Obydwie ortofotomapy wykonano na zlecenie starostw powiatowych w roku 2017. Na załączonych ilustracjach przedstawiono...

09.07.2019 Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji uprzejmie informuje, że w dniu 9 lipca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym MIiR, poz. 25  http://dziennikurzedowy.miir.gov.pl/rok-2019/ Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w...

08.07.2019 Ortofotomapa w powiecie wrocławskim z pikselem 10 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 10 cm dla obszaru powiatu wrocławskiego. Ortofotomapa została wykonana w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane w maju 2017 r. na zlecenie powiatu wrocławskiego. Nowe arkusze zastąpiły dotychczas funkcjonującą...