24.04.2020 Stanowisko GGK wobec działań UODO kierowanych do powiatów

Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko wobec pism, ostatnio masowo kierowanych do powiatów przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, zawierających oczekiwania dotyczące przekazania w ciągu 7 dni informacji o współpracy z Głównym Geodetą Kraju. Stanowisko GGK zostało przekazane wszystkim...

23.04.2020 Rozszerzenie funkcjonalności usługi NMT

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność usługi Numerycznego Modelu Terenu o prezentację informacji dotyczących współrzędnych punktu w układzie WGS84. Dane dostępne są w postaci dwóch formatów zapisu: stopni i części dziesiętnych oraz stopni, minut i sekund. Narzędzie...

22.04.2020 Telekonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie związane z koronawirusem i konieczność przełożenia Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowanego pierwotnie na 23-24 marca 2020 r., Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na Spotkanie Służby Geodezyjnej i...