26.06.2019 Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT W zintegrowanej usłudze WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu podłączono już ponad 100 usług powiatowych, które przedstawiono na załączonej mapie, a wszystkie szczegóły związane z usługą można znaleźć na stronie: ...

25.06.2019 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

Prezentacją „Aktualnych kierunków działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju geodezji i kartografii” Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego. Podczas narady w Krakowie omawiane są również: ...

24.06.2019 Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów...