15.04.2020 Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła senackie poprawki do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Podczas posiedzenia 15 kwietnia 2020 r. Sejmowa Komisja Infrastruktury opiniowała zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 272). Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar...

15.04.2020 Umowy GUGiK na aktualizację BDOT10k w 2020 roku

Podpisaliśmy 43 umowy na aktualizację bazy BDOT10k. Aktualizacja obejmuje obszary 43 powiatów o łącznej powierzchni ponad 31 tys. km 2 . Obecnie procedowane są jeszcze dwa zamówienia publiczne na aktualizację BDOT10k na obszarze kolejnych 40 powiatów. Otwarcie ofert dla tych zamówień...

14.04.2020 Nowe filmy instruktażowe o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy 2 nowe filmy instruktażowe prezentujące funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczące profilu terenu oraz ortofotomapy archiwalnej .