04.05.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnych województw – łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl ,...

02.05.2022 Unieważnienie Konkursu na Opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz ogłoszenie nowego Konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. Konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500 złożona została jedna Praca Konkursowa. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne,...

02.05.2022 51 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 26 - 29 kwietnia 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 76 osób – w tym jedna osoba, która rozpoczęła egzamin od części szczegółowej. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa)...