04.04.2022 Konkurs na najlepsza prace dyplomowa obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku

Uroczystość rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku”, która odbyła się 1 kwietnia 2022 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczął prowadzący wydarzenie dr hab. inż. Janusz Walo - Prezes...

01.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja...

30.03.2022 Umowy na opracowanie danych wysokościowych

29 marca 2022 r. podpisaliśmy umowy na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4pkt/m 2 . Umowy będą realizowały: Część 1: Konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg - Lider konsorcjum, GISPRO SA, ul....