28.04.2022 Już tylko 3 z 385 jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej tych danych

Aktualnie już 382 jednostek prowadzących ewidencje gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Jednostkami, które nie udostępniły jeszcze usługi WFS są : Województwo...

28.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnego województwa - małopolskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” -...

28.04.2022 Rusza przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).  Przedmiot zamówienia...