31.12.2019 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego...

30.12.2019 Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl udostępniliśmy model quasigeoidy ( gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt ) pozwalający na przeliczenie wysokości elipsoidalnych, wyznaczanych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, do państwowego układu...

30.12.2019 Podsumowanie przykładowych testów na uprawnienia

W ciągu niecałych dwóch miesięcy przykładowy test na uprawnienia spróbowało rozwiązać 349 użytkowników, którzy ukończyli łącznie 444 próby. Z zakończonych prób 62 podejścia uzyskały wynik pozytywny, czyli więcej niż 41 punktów, co przekłada się na ok. 68% pozytywnych odpowiedzi. Szczegółowe...