27.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2021 pod numerem 1368 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów . Do najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu należą: wprowadzenie pełnej...

27.07.2021 Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czeka na publikację. Rozporządzenie wchodzi w życie 31...

27.07.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina...