29.03.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województw małopolskiego i łódzkiego, ale sukcesywnie...

29.03.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym: ...

29.03.2022 Umowy na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

29 marca 2022 r. została podpisana ostania z czterech umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12pkt/m2. Umowę  będzie realizowało konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -...