12.02.2020 Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności

W narzędziach Geoportalu do analizy widoczności dodaliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą zapis wyników analizy do pliku SHP . Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności i może zostać użyty w dowolnym oprogramowaniu obsługującym pliki SHP.   ...

12.02.2020 Projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęty przez sejmową Komisję Infrastruktury

Sejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r. zakończyła I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Dyskusja toczyła się...

11.02.2020 Już ponad 130 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 130 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: miński , radomski oraz warszawski-zachodni . Na załączonym...