23.07.2021 51 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 20 - 23 lipca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 76 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki...

23.07.2021 Rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – podpisane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zostało podpisane 23 lipca 2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie. Najważniejszymi cechami nowego...

23.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Do najważniejszymi zmian w prowadzonych...