25.11.2019 Rozstrzygnięcie ósmego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj numery punktów osnowy szczegółowej znajdujących się na działce o identyfikatorze 060601_1.0003.489.   Poprawna odpowiedź: Numery punktów osnowy szczegółowej znajdujące się na działce o identyfikatorze 060601_1.0003.489: 8.146.13-1222 8.145.13-1166 8.145.13-1167 ...

22.11.2019 Debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach nie będzie

Zapowiedzianej przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach na razie nie będzie. Ewentualną debatę obiecał GGK podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu nowelizacji ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, które...

22.11.2019 Rozstrzygnięcie siódmego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj liczbę drzew znajdujących się na działce o identyfikatorze 281402_4.0004.167.   Poprawna odpowiedź: Liczba pomierzonych drzew: 7 Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z czasem zgłoszeń:   Agnieszka...