02.07.2021 Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy Wszystkie podmioty chętne do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych...

02.07.2021 Statystyka pobierania danych w czerwcu

W czerwcu 2021 r. pobrano prawie 58 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 1 czerwca 2021 r. – 4,56 TB , a średnio użytkownicy pobierali prawie 2 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie. Dane przestrzenne uwolnione dzięki...

02.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Sochaczew o łącznej powierzchni ok. 80 km 2 : ·       zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ·       ortofotomapa o pikselu...