04.04.2022 Statystyka pobierania danych w marcu

W marcu 2022 r. pobrano ponad 39 TB otwartych danych przestrzennych, a średnio użytkownicy pobierali prawie 1,27 TB danych dziennie. Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony ...

04.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województwa śląskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie...

04.04.2022 Powiat inowrocławski wprowadził układ PL-EVRF2007-NH

Powiat inowrocławski zakończył wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH, zaś powiat łaski przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 264 powiatach, natomiast w 102 powiatach...