11.03.2022 Podpisane umowy na opracowanie ortofotomapy

Umowy na opracowanie ortofotomapy dla 771 arkuszy (3801 km 2 ) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m zostały podpisane 9 marca 2022 r. Prace będzie realizowało konsorcjum w składzie: GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Lider konsorcjum, MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6,...

11.03.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: chrzanowskim, gostynińskim, konińskim, kolskim, lubartowskim, rawickim, sandomierskim, wadowickim, przemyskim oraz m. Przemyśl i m. Siemianowice Śląskie w dniach 7-9 marca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o...

10.03.2022 Aktualizacja „Monitoringu pozyskiwania danych” w zakresie danych fotogrametrycznych

W serwisie www.geoportal.gov.pl zmodyfikowaliśmy grupę warstw „Monitoring pozyskiwania danych”. W przypadku danych fotogrametrycznych prezentowane są prace realizowane w 2022 roku oraz plany na lata 2023 i 2024. Ponadto dodaliśmy nową warstwę prezentującą projekty związane...