05.01.2022 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu....

05.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 17 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 17 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo kujawsko-pomorskie: wąbrzeski , miasto Bydgoszcz,...

05.01.2022 Blisko 5 tysięcy osób przeszkolonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 r.

W 2021 roku przeprowadziliśmy 18 szkoleń online dotyczących wykorzystania Geoportalu dla instytucji rządowych, w których uczestniczyło blisko 1000 osób. Ten cykl szkoleń był prowadzony już w 2020 r., wówczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób z administracji rządowej i samorządowej. ...