28.02.2022 Konsultacje publiczne założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

W związku z rozpoczynającą się modernizacją podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, pod adresem https://opendata.geoportal.gov.pl/InneDane/ZalozeniaDoModernizacjiOsnowyWys.zip umieściliśmy dokument pt. „Założenia do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze...

28.02.2022 260 powiatów z wprowadzonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiaty: lubaczowski , łęczyński , obornicki , pajęczański , siedlecki oraz miasta: Przemyśl i Dąbrowa Górnicza zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH. Tym samym na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony...

28.02.2022 Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej BDOT10k

W wyniku pozytywnej weryfikacji spełnienia niezbędnych wymagań firma Globema Sp. z o.o. została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „ Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych...