28.02.2022 260 powiatów z wprowadzonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiaty: lubaczowski , łęczyński , obornicki , pajęczański , siedlecki oraz miasta: Przemyśl i Dąbrowa Górnicza zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH. Tym samym na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony...

28.02.2022 Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej BDOT10k

W wyniku pozytywnej weryfikacji spełnienia niezbędnych wymagań firma Globema Sp. z o.o. została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „ Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych...

28.02.2022 57 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyła się 22 – 25 lutego 2022 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzona w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Do egzaminów w tej sesji...