22.02.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo lubelskie: lubelski , - województwo...

21.02.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa łódzkiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: łódzkiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...

21.02.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w styczniu 2022 r. operaty elektroniczne przyjęte do zasobu stanowiły 84% wszystkich przyjętych operatów. Jeszcze nie wszystkie operaty są przekazywane elektronicznie, ponieważ operaty tradycyjne mogą być...