01.02.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił dwa przetargi na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1 i zakresu nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 7 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego,...

31.01.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa dolnośląskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: dolnośląskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

31.01.2022 Kolejne wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W powiatach: międzychodzkim i nyskim oraz w Świętochłowicach zakończone zostały prace wdrożeniowe układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 253 powiatach, natomiast w 108 powiatach trwają prace...