30.12.2021 Realizacja porozumień na refundację środków poniesionych na wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

Zakończyliśmy wypłatę środków finansowych w ramach porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2021. Refundację części kosztów poniesionych na prace wdrożeniowe otrzymało 36 jednostek, na łączną kwotę prawie 2,7...

30.12.2021 Kolejny wzrost zainteresowania zbiorczymi usługami przeglądania w roku 2021

W roku 2021 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,77 mld wywołań, co w stosunku do liczby z roku 2020 stanowi wzrost o niemal 30 %. Duży wzrost wykorzystania w 2021 roku odnotowała również usługa KIUT (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) , która...

30.12.2021 Statystyki wykorzystania usług ULDK i UUG w roku 2021

Usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) , umożliwiająca lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora została wywołana w 2021 r. ponad 914 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 34 % względem roku 2020. Duży wzrost...