20.01.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji...

19.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego o powierzchni ok. 28 327 km 2 , dla których wykonano: zdjęcia lotnicze w przestrzeni barwnej RGB/CIR o GSD...

19.01.2022 Kolejne powiaty zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie chrzanowskim i sławieńskim zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 250 powiatach, natomiast w 110 powiatach trwają prace wdrożeniowe. ...