23.12.2021 Stacje referencyjne na terenie województwa małopolskiego w pełni zarządzane przez GUGiK

Na podstawie umowy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Województwem Małopolskim stacje referencyjne, założone w ramach Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego, zlokalizowane w Tarnowie, Proszowicach, Nowym Sączu oraz w Nowym Targu, zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Urzędu...

23.12.2021 Dynamika wzrostu liczby numerów porządkowych

Na przestrzeni ostatnich 2 lat liczba numerów porządkowych zgromadzonych w rejestrze PRG na podstawie prowadzonych przez gminy rejestrów adresowych zwiększyła się o ok. 300 tys. i wynosi obecnie 7 973 081 . Statystykę nowych punktów adresowych z 2 ostatnich lat przedstawiono na wykresie. ...

23.12.2021 Nazwy miejscowości bez określonej lokalizacji w PRNG

W ramach prowadzonej na bieżąco aktualizacji bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG), w 2021 roku przeprowadziliśmy m.in. prace dotyczące zlokalizowania brakujących w PRNG urzędowych nazw 1510 miejscowości wskazanych w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i...