11.01.2022 Nowa ortofotomapa dla miasta Rybnik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik.   Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja. ...

11.01.2022 Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”

Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK” Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 12 stycznia 2022 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów konkursu na...

10.01.2022 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2022 roku. Wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych...