16.10.2019 Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dodano dwie nowe funkcje ułatwiające przeglądanie oraz kontrolę zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych. Pierwsza z nich jest dostępna po kliknięciu na niebieską ikonę o kształcie oka i pozwala na uruchomienie mapy geoportalu...

15.10.2019 Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 15 października 2019 r. uporządkował dane i usługi związane z numerycznym modelem terenu (NMT). Zarchiwizowano stare (nieaktualizowane) modele terenu i obecnie wszystkie udostępnione usługi są przygotowane tylko w oparciu o jeden numeryczny model terenu w...

14.10.2019 Nowe stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Monitorze Polskim 4 października 2019 r. pod pozycją 948 zostało opublikowanie obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i...