05.06.2020 Grunty Skarbu Państwa w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Specjalistyczne Informacje geodezyjne” dodaliśmy nową podgrupę „ZSIN” , a w niej warstwę „ Grunty Skarbu Państwa” prezentującą lokalizację gruntów Skarbu Państwa na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków zawartych w...

05.06.2020 Ważne zmiany dotyczące dostępu do usług systemu ASG-EUPOS

Od 31 lipca 2020 r. zostanie wprowadzony nieodpłatny dostęp do obserwacji satelitarnych udostępnianych w ramach serwisu POZGEO D. Zmiany wprowadza opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 kwietnia 2020 r.  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo...

01.06.2020 Rekordowa liczba odwiedzin serwisu geoportal.gov.pl

W maju 2020 r. serwis  geoportal.gov.pl  odnotował aż 695 379 odwiedzin, co jest najlepszym wynikiem w całym dotychczasowym okresie funkcjonowania serwisu. Zwiększone zainteresowanie Geoportalem odnotowujemy już od początku 2020 roku. Średnia liczba odwiedzin serwisu ...