21.04.2022 Umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 19 kwietnia 2022 r. zawarł kolejne 4 umowy w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 1 i 2. W ramach tych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru...

20.04.2022 Mapy ogólnogeograficzne, geomorfologiczne i krajobrazowe dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze -> Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „ Mapy ogólnogeograficzne ” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map ogólnogeograficznych. Natomiast w grupie warstw „Skorowidze -> Opracowania...

20.04.2022 Lubelskie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w sześciu województwach tj.: lubelskim , dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS przedstawiamy poniżej: ...