12.01.2021 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2021 r. Wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych...

11.01.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 165 powiatów, co stanowi 44% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 124 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 41 powiatach elektronicznie...

11.01.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 13 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 13 powiatów: - województwo małopolskie: gorlicki, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz i część powiatów: suskiego, tarnowskiego, wadowickiego (na obszarze opracowywanych arkuszy mapy...