24.06.2020 Pierwszy etap uwolnienia danych rozpoczęty

Od dzisiaj, dzięki ustawie „ Tarcza antykryzysowa 4.0 ”, ortofotomapy oraz dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne bez żadnych opłat, co jest pierwszym etapem uwalniania danych geodezyjnych i kartograficznych. Kolejny etap rozpocznie się 31 lipca 2020 r....

23.06.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach...

23.06.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

Na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do...