28.06.2022 Nowe zdjęcia lotnicze dla miasta Krakowa dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla m. Krakowa (blisko 30 000 sztuk) wykonane w październiku 2021 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kraków. Szczegółowe informacje...

27.06.2022 52 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 czerwca 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 77 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. ...

24.06.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 2 województw: pomorskiego i wielkopolskiego dla 8 powiatów w podziale na następujące części: ...