30.07.2020 Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 30 lipca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także...

30.07.2020 Nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 30 lipca 2020 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020r., zawiera szereg usprawnień procesu...

30.07.2020 Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 30 lipca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac...