30.10.2020 Rejestr MPZP uzupełnia usługę KIMPZP

W ramach rozwoju usługi Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego uzupełniono ją o tzw. „Rejestr MPZP”. Rejestr jest dostępny pod adresem www.integracja.gugik.gov.pl/mpzp , ale także ze strony usługi. Uruchomienie rejestru wychodzi naprzeciw nowym regulacjom...

30.10.2020 Przybywa użytkowników ZSIN

W październiku 2020 r. liczba użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wzrosła o ponad 800, natomiast od początku 2020 roku o 3170. Znaczny wzrost liczby użytkowników ZSIN od września 2020 r. jest wynikiem współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministerstwem...

30.10.2020 Ponad 500 osób przeszkolonych w projekcie POWER

W ostatniej październikowej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...