30.10.2020 Blisko 90 tysięcy odsłon filmów na kanale YouTube GUGiK

Obecnie na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest 13 filmów instruktażowych z serii dotyczącej obsługi Geoportalu. Filmy są publikowane od lutego tego roku i dotyczą tematyki zarówno serwisu www.geoportal.gov.pl , jak i ogólnej tematyki wykorzystania danych...

29.10.2020 Nowe dane wysokościowe w zasobie

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH  z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego. Nowym opracowaniem objęte zostały miasta  Katowice o łącznej powierzchni 225...

28.10.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 28 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Wzięli w nim udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także członkowie Rady ...