28.10.2020 Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane usługi Wód Polskich. Zawartość map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) została poddana przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe opracowania MZP i MRP dla...

28.10.2020 Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze (ponad 800 sztuk) z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województwa zachodniopomorskiego. Zdjęcia wykonano na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

27.10.2020 Zawieszenie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W związku z wejściem w życie 24 października 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871), Główny Geodeta...