22.07.2021 Nowe warstwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw pod nazwą Programy rządowe , a w niej nową warstwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu . Publikowane dane pochodzą z Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dane w niej zawarte...

22.07.2021 Aktualizacja sekcji „Dane” serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dokonaliśmy zmian w zakładce „ Dane ”, opisując szczegółowo wszystkie dane znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W opisie danych znajdziemy także szczegółowe informacje o towarzyszących im usługach przeglądania i...

22.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 21 lipca 2021 r. zawarł kolejnych 7 umów w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Dane BDOT10k zostaną zaktualizowane dla powiatów: gnieźnieńskiego i złotowskiego (woj. wielkopolskie), ...