21.10.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

113 powiatów wdrożyło aktualnie elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 83 powiatach narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, natomiast w 30 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym...

20.10.2020 GUGiK współorganizatorem webinaru Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

Organizowana przez Główny Urząd Statystyczny konferencja  Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) odbywa się w formie webinarium 20-21 października 2020 r . O kluczowych aspektach Infrastruktury Danych Przestrzennych, jej zaletach i korzyściach z niej płynących oraz o...

20.10.2020 Prawie 2000 uczestników szkolenia online dotyczącego podpisu elektronicznego

W ponad czterogodzinnym szkoleniu dotyczącym podpisu elektronicznego przeprowadzonym 20 października 2020 r. wzięło udział niemal 2000 osób.  Podczas webinaru eksperci zajmujący się tym zagadnieniem, od strony prawnej prof. dr hab. Dariusz Szostek i od strony informatycznej Michał Tabor,...