19.01.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podlaskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podlaskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego....

19.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o powierzchni około 150 km 2 dla obszaru miast z województw: pomorskiego: Trójmiasto kujawsko-pomorskiego: ...

16.01.2023 Współpraca Głównego Geodety Kraju z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Porozumienie o wzajemnej współpracy podpisali 16 stycznia 2023 r. p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego profesorem Wiesławem Oleszkiem. Przedmiotem współpracy będzie w szczególności: wymiana...

16.01.2023 Warsztaty fotogrametryczne pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych

Rozpoczęła się II tura warsztatów fotogrametrycznych zorganizowanych przez Głównego Geodetę Kraju – p.o. Alicję Kulkę pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych . W II turze udział weźmie ok. 80 osób. Warsztaty prowadzą pracownicy Departamentu Geodezji,...

13.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 14 000 km 2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano: dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m 2 , numeryczny model terenu o...