13.12.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 13 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa...

13.12.2022 Kolejny urzędowy walidator – GESUT i BDOT500

Pod adresem https://walidator.gugik.gov.pl/app/   opublikowaliśmy urzędowy walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) w zakresie kontroli usług geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz usługi przeglądania (WMS) bazy danych obiektów topograficznych...

09.12.2022 75% powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

W powiatach: jarocińskim, limanowskim, nowotarskim, opatowskim, ostrowieckim, poznańskim, tomaszowskim (woj. łódzkie), zduńskowolskim oraz w mieście Kielce do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej został wdrożony układ PL‑EVRF2007-NH. Jednocześnie powiat parczewski przekazał informację o...

08.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 1 303 km 2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano: dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m 2 , w układzie 1992 numeryczny...

07.12.2022 Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2023 r.

W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju ustalony został roczny plan pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na 2023 rok. Podobnie jak w tym roku zaplanowano 10  czterodniowych sesji egzaminacyjnych, podczas których osoby zainteresowane...