08.11.2022 Prezentacja GUGiK podczas cyklicznych warsztatów na temat wdrażania INSPIRE w ramach grupy ekspertów INSPIRE KEN EuroGeographics

Wirtualne webinarium zorganizowane przez Eurogeographics INSPIRE KEN tym razem dotyczyło „ Transport Networks”. Podczas spotkania Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma, która ...

07.11.2022 Powiat Staszowski wdrożył układ PL-EVRF2007-NH

W powiecie staszowskim wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Jednocześnie powiaty: kazimierski, lipski, lubelski, proszowicki i miasto Tarnów przekazały informację o rozpoczęciu prac wdrażania układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach...

04.11.2022 V Konferencja Morska w Krynicy Morskiej

Wystąpieniem Alicji Kulki, p.o.  Główny Geodeta Kraju rozpoczęła się V Konferencja Morska, seminarium naukowo – techniczne „Od Estów po Wyspę Estyjską, czyli jak PRZEKOP zbudowano”. Podczas konferencji omówiono rolę geodety w realizacji tej olbrzymiej inwestycji .Przybliżono...

04.11.2022 Warsztaty fotogrametryczne dla służby geodezyjnej i kartograficznej

W dniu 3 listopada 2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu „Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji powiatowych baz danych” dla służby geodezyjnej i kartograficznej zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju – p.o. Alicję Kulkę. Warsztaty prowadzą pracownicy...

04.11.2022 Waloryzacja stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za...