03.11.2022 Analiza wykorzystania systemu ASG-EUPOS po zniesieniu opłat

Po szczycie rejestracji nowych użytkowników w systemie ASG-EUPOS (3 i 4 października 2022 r.), kiedy to dziennie rejestrowało się ponad 100 nowych użytkowników, sytuacja się unormowała i pod koniec października liczba rejestracji spadła do około 20-40 rejestracji dziennie. Łącznie w październiku...

02.11.2022 Nowe kompozycje mapowe w mobilnej wersji Geoportalu

Zaktualizowaliśmy mobilną wersję Geoportalu wprowadzając udoskonalenia podnoszące jego funkcjonalność i zakres prezentowanych danych. Do najważniejszych zmian wdrożonych w aplikacji zaliczamy: Stworzenie nowych kompozycji mapowych: Budownictwo, Geodezja, Planowanie...

31.10.2022 GUGiK publikuje walidator zgodności usług WMS/WFS EGiB

Pod adresem https://walidator.gugik.gov.pl/app/ została uruchomiona pierwsza wersja walidatora zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) EGiB. Zadaniem walidatora jest sprawdzanie zgodności usług z obowiązującymi przepisami prawa. Po wpisaniu  adresu usługi, wybraniu...

31.10.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym: ...

31.10.2022 Współpraca GUGiK z przedstawicielami mołdawskich instytucji rządowych i samorządowych

W ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii:   „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards” 24-25 października 2022 r. odbyła się w Kiszyniowie kontynuacja szkolenia dla przedstawicieli mołdawskich instytucji rządowych i samorządowych z...