27.10.2022 Strona internetowa Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP (KSNG) na platformie www.gov.pl

Informujemy, że dotychczasowa strona internetowa Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP  - http://ksng.gugik.gov.pl/ została przeniesiona na platformę www.gov.pl . Obecnie stronę KSNG można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/ksng . Dotychczasowa...

27.10.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: gorlickim, pajęczańskim, szczecineckim i m. Zamość w dniach 17-21 października 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 195...

24.10.2022 27 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 20 - 21 października 2022 r. , w zakresach 1, 2, 4 przystąpiło łącznie 37 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej....

21.10.2022 Udział przedstawicieli GUGiK w konferencjach zorganizowanych przez WINGiK-ów województw śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego

Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Marcin Grudzień, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach i Sylwia Krawczyk, naczelnik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków w ww. departamencie 17 października 2022 r. uczestniczyli w naradzie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej...

21.10.2022 Wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zakończyła się druga wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. ...