06.05.2021 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroSDR

O działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku można przeczytać w  Raporcie Rocznym 2020 EuroSDR . EuroSDR jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą agencje kartograficzne, jednostki naukowo-badawcze, przemysł, sektor prywatny oraz użytkowników...

06.05.2021 Nowa mozaika z SENTINELA dostępna w usługach przeglądania

W usługach przeglądania ortofotomapy standardowej WMS oraz WMTS dostępna jest nowa mozaika opracowana ze scen satelitarnych pozyskanych w ramach misji SENTINEL-2. Do opracowania nowej mozaiki wykorzystano zobrazowania o pokryciu chmur poniżej 10%, w większości pozyskane z drugiego półrocza 2020....

05.05.2021 W Geoportalu uruchomiono pobieranie danych z wykorzystaniem usługi WCS

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy funkcjonalność – „ Pobierz dane z usługi WCS ”. Dostęp do funkcjonalności znajduje się na pasku narzędzi umieszczonym w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji.  ...