Członkowie Zespołu Projektu Geoportal 2 to wysokiej klasy specjaliści udzielający się w sprawach związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej przede wszystkim na gruncie krajowym, ale też międzynarodowym.

Przedstawiciele Zespołu Projektu Geoportal 2 biorą udział w pracach prowadzonych przy EuroGeographics. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie członków europejskich organizacji katastralno-kartograficznych, zajmujące się tematami związanymi z budową europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. W ramach tych prac biorą oni udział w zadaniach realizowanych przez grupę roboczą do spraw jakości danych przestrzennych – QKEN (Quality Knowledge Exchange Network). Dodatkowo uczestniczą w pracach grupy roboczej do spraw wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Unii Europejskiej – INSPIRE KEN, która również działa przy stowarzyszeniu EuroGeographics.

Specjaliści Zespołu Projektu Geoportal 2 są także członkami inicjatywy IOC Task Force (Initial Operating Capability Task Force). Grupa ta skupia przedstawicieli z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnych za rozwiązania architektoniczne i implementację usług danych przestrzennych w krajowych infrastrukturach informacji przestrzennej.  Zadaniem IOC Task Force jest pomoc w implementacji i utrzymaniu w krajach członkowskich postanowień Dyrektywy INSPIRE. Obecnie grupa skupia się na wdrożeniu w krajach członkowskich usług wyszukiwania (INSPIRE Discovery) oraz pobierania (INSPIRE View).