Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali prowadzone i udostępniane w postaci usług WMS przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego podstawę stanowią komputerowe bazy danych ewidencyjnych.

Dane ewidencyjne udostępniane są przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Na poziomie serwera powiatowego (miejskiego) udostępniane są trzy podstawowe warstwy:

  • warstwa działek
  • warstwa numerów działek
  • warstwa budynków

Starostwa tworząc usługi WMS poszerzają treści o trzy dodatkowe warstwy:

  • warstwę punktów adresowych,
  • warstwę osi ulic,
  • warstwę nazw ulic.

Coraz częściej w usługach WMS prezentujących dane ewidencyjne umieszczane są również warstwy planu zagospodarowania przestrzennego:

  • część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • obiekty planu,
  • oznaczenia planu.

dane-ewidencyjne-2