Grafika przedstawiająca logo EuroGeographics

Europejska mapa granic - EuroBoundaryMap (EBM) stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona geometrię, nazwy i kody jednostek administracyjnych oraz statystycznych. Dane te są sukcesywnie aktualizowane przez członków stowarzyszenia EuroGeographics tj. krajowe agencje kartograficzne i katastralne Europy (NMCAs).

 

Grafika przedstawiająca przeglądową mapę Europy

Publikowana na geoportalu Europejska mapa granic administracyjnych jest wynikiem podpisanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie EuroGeographics umowy mającej na celu realizację przedmiotowej bazy danych.

Grafika przedstawiająca opublikowaną na geoportalu europejską mapę granic administracyjnych

Zakres informacyjny bazy danych zawiera w  szczególności:

Szczegółowe informacje dotyczące europejskiej bazy danych - EuroBoundaryMap (EBM)  dostępne są pod adresem:
https://eurogeographics.org/products-and-services/ebm/