Powrót

01.03.2022 Statystyki wykorzystania usług ULDK i UUG w lutym 2022 r.

Usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych), umożliwiająca lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora została wywołana w lutym 2022 r. blisko 112 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 90 % względem lutego 2021 roku.

Wykres przedstawia miesięczną liczbę wywołań Usługi Lokalizacji Działek Katastralnych w latach 2018-2022. Dane zawarte na wykresie znajdują się w pliku Tabela1.xlsx (link do pliku poniżej).

Tabela1.xlsx

Duży wzrost wykorzystania w lutym 2022 roku odnotowała również usługa UUG (Uniwersalna Usługa Geokodowania), umożliwiająca lokalizację przestrzenną punktu adresowego, ulicy lub miejscowości, słupków kilometrowych przy głównych drogach, przejazdów kolejowych, a także obiektów fizjograficznych. W lutym usługa ta została wywołana ponad 4,2 mln razy, co daje wynik lepszy o ponad 94% względem lutego 2021 roku.

Wykres przedstawia miesięczną liczbę wywołań Uniwersalnej Usługi Geokodowania w latach 2019-2022. Dane zawarte na wykresie znajdują się w pliku Tabela2.xlsx (link do pliku poniżej).

Tabela2.xlsx