Powrót

01.03.2022 Zawiadomienia z EKW przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w pierwszym powiecie (mińskim). W lutym 2022 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych 78 967 zawiadomień, a od momentu wdrożenia usługi już blisko 376 000 dokumentów.

Ilustracja przedstawiająca wykres z liczbą otrzymanych zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w poszczególnych miesiącach, od stycznia 2021 roku do lutego 2022 roku. Styczeń 2021 - 735, Luty 2021 - 1691, Marzec 2021 - 4804, Kwiecień 2021 - 4542, Maj 2021 - 4764, Czerwiec 2021 - 6103, Lipiec 2021 - 5072, Sierpień 2021 - 8633, Wrzesień 2021 - 17874, Październik 2021 - 36882, Listopad 2021 - 57877, Grudzień 2021 - 72890, Styczeń 2022 - 73293, Luty 2022 - 78967

Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbierają już 122 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Ilustracja przedstawiająca mapę Polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.

Dotychczas najwięcej zawiadomień - 25 854 otrzymał powiat wołomiński. Na poniższym wykresie przedstawiono 10 przodujących powiatów.

Ilustracja przedstawiająca wykres z liczbą otrzymanych zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w 10 przodujących powiatach: wołomiński - 25854, m. Kraków - 23366, miński - 13903, białostocki - 12147, m. Szczecin - 11169, piaseczyński - 10378, mielecki - 9337, m. Białystok - 9180, legionowski - 7763, m. Lublin - 7351.